Algemene voorwaarden Box by Vitam

Welkom op Box by Vitam, de webshop van Vitam. Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden die van toepassingen zijn op onze webshopdienstverlening. Wij adviseren je deze voorwaarden goed door te lezen voordat je producten bestelt via deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling ga jij akkoord met de algemene voorwaarden. Neem contact op met ons mocht je vragen hebben, via bestellen@vitam.nl.

1. Definities

1.1. Aanbod: de producten van de Box by Vitam-webshop dat door de klant via het platform bij Vitam kan worden besteld.
1.2. Bestelling: een order van de klant via het platform bij Vitam van het door de klant geselecteerde aanbod.
1.3. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via het platform.
1.4. Overeenkomst: een verbintenis tussen de klant en Vitam met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.
1.5. Platform: het bestelplatform en andere apparaten van Vitam waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.
1.6. Bedrijfsinformatie: de informatie van Vitam met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
1.7. Service: de diensten en/of werkzaamheden die door Vitam worden aangeboden aan de klant.
1.8. Vitam handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Vitam.

2. Informatie over Vitam

Deze webshop wordt geëxploiteerd door Vitam:
V’Business
Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH `s-Hertogenbosch
T: 073-5442127
E: info@vitam.nl
W: www.vitam.nl
KVK: 17152586
BTW: NL811662135B01

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geleverde service en producten door Vitam via Box by Vitam.
3.2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Vitam aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door Vitam op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het aanbod

4.1. Het aanbod van Vitam kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met Vitam voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
4.2. Vitam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
4.3. Onze producten kunnen geschikt zijn voor directe consumptie. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel bewaren en/of later consumeren van producten.
4.4. Wij trachten het assortiment altijd op voorraad te hebben. Het kan zijn dat producten als onderdeel van een box niet te verkrijgen zijn. Een ander alternatief zal hiervoor worden gezocht en worden toegevoegd.

5. De overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop `Betalen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
5.2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Vitam de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
5.3. De Overeenkomst kan alleen door Vitam worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling.
5.4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld Vitam te melden.
5.5. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor Vitam.
5.6. Vitam aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling

6.1. In verband met de bederfelijkheid van onze producten geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden of te annuleren.
6.2. Vitam heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
6.3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Vitam besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
6.4. Vitam heeft het recht om namens Vitam Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Vitam een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Vitam dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Vitam hiervan aangifte doen bij de politie.
6.5. Indien je de levering toch wenst te annuleren kan je contact opnemen met de servicedesk op 073-5442127 om de mogelijkheden te bespreken. In sommige gevallen is annulering mogelijk mits deze annulering ruim van te voren kenbaar wordt gemaakt en de leverancier nog niet is begonnen met de inkoop, bereiding of bezorging van de gewenste producten. Een bestelling die is geannuleerd nadat de Partner Leverancier is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, komt voor jouw rekening.

7. Betaling

7.1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht Vitam te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
7.2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
7.3. De prijs van een product zal op de webshop worden vermeld. Prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de producten variëren. De prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen, tenzij sprake is vaneen duidelijke fout in de prijs, waarbij wij je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Je hebt de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat we je van deze fout op de hoogte hebben gebracht, te annuleren.

8. Levering

8.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
8.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
8.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
8.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van overdacht aan de bezorgdienst.
8.6. De levering van de bestelling zal door een partner worden uitgevoerd. Helaas kan het voorkomen dat bestellingen eerder of later dan het geplande tijdstip worden geleverd als gevolg van drukte, verkeer of andere oorzaken.
8.7. Indien door de consument schade wordt geconstateerd, wordt verzocht direct contact met Vitam op te nemen. De Klant maakt een duidelijke foto van de schade aan de verpakking of het product. Vitam zal met een oplossing komen.

9. Klachtenregeling

9.1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Vitam te worden neergelegd.
9.2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan Vitam op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden
9.3. Nadat de klacht door Vitam is ontvangen zal Vitam zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Vitam streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
9.4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk Vitam.

Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden gaat u akkoord met ons privacy beleid. Deze kunt u vinden op de pagina FAQ van box.vitam.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2021 Box by Vitam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.